เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
account_circle กองช่าง
นายณฤทธิ์ สิรินันท์ถาวร
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภาธร เขตชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายมานพ โลสันเทียะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)
นายรุ่งโรจน์ โปยขุนทด
คนสวน
นายไวพจน์ ขาวนวล
คนงานทั่วไป
นายสิงห์ ฉิมวาส
คนงานทั่วไป กองสาธารณสุข
(ช่วยงานกองช่าง)
นายวิรัตน์ ประทุมวงศ์
คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุข
(ช่วยงานกองช่าง)
นางโสภิดา ปิ่นประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร