เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
No Gift Policy [4 ธันวาคม 2570]
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี [15 พฤษภาคม 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ [10 พฤษภาคม 2566]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปี2023 การวัดการรับรู้ EIT [10 พฤษภาคม 2566]
งานบริการสาธารณะ ขุดลอกรางระบายน้ำ [9 พฤษภาคม 2566]
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [26 เมษายน 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2566 [13 กุมภาพันธ์ 2566]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ [9 กุมภาพันธ์ 2566]
งานบุญปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองวัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม ประจำปี 2566 [4 กุมภาพันธ์ 2566]
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [16 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 129 รายการ)


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร