เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138
camera_alt ภาพกิจกรรม
No Gift Policy [24 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [19 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน [28 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ขอเชิญประชุม [17 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ชวนโหวต ... ความพึงพอใจในบริการ ... [14 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมล้างตลาดประจำสัปดาห์ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ๒๐๑๙ [13 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ตรวจเยี่ยมตลาด ติดตาม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) [11 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [7 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ขอเชิญประชุม [26 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ขอเชิญประชุม [26 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร