เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
No Gift Policy [23 สิงหาคม 2570]
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษาษีป้าย ประจำปี 2567 [29 พฤศจิกายน 2566]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [24 พฤศจิกายน 2566]
การป้องกันโรคไข้ซิกก้า [17 พฤศจิกายน 2566]
การป้องกันโรคไข้ซิกก้า [17 พฤศจิกายน 2566]
การป้องกันโรคไข้เลือดออก [15 พฤศจิกายน 2566]
โครงการรับส่งปลอดภัยอุ่นใจผู้ปกครอง(ป้องกันเด็กติดในรถยนต์) [15 พฤศจิกายน 2566]
ได้ดำเนินโครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100% [15 พฤศจิกายน 2566]
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เทศบาลตำบลบ้านเพชร(One Stop Service: OSS) [6 พฤศจิกายน 2566]
พิธีมอบป้ายผลการประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับพื้นฐาน "ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 [27 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 195 รายการ)


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร