เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
picture_as_pdf ประกาศ-คำสั่งเทศบาล
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 30
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 29
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดทำโครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 28
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 27
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 26
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจัดทำโครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 25 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 24
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 23
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 22
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศ เรื่อง การเปิด - ปิดเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร ประจำปีการสึกษา 2/2565
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 165 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร