messager
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
chevron_right ประกาศกิจการสภาปี2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 352
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 376
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 350
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 346
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 594
ขยายระยะเวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 368
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 389
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 363
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 498
เรียกประชุมและกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 451
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 354
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 342
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปีพ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 366
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชรสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 405
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 379
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลบ้านเพชร