เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo การจัดหาประโยชน์ตอบแทนในทรัพย์สินตลาดสดบ้านเพชร พร้อมห้องน้ำ - ห้องสุขา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo ขั้นตอนการเบิกจ่ายเช็คและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ขอเชิญผู้สูงอายุที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล บ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
photo การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
photo การลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo ข่าว-การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ข่าว-ประกาศดับกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ข่าว-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ข่าว-สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลบ้านเพชร เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดราชการ วันที่ 28 ก.ค. 2566 - 2 ส.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ข่าว-ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ข่าว-ร่วมน้อมถวายพิธีฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ข่าว-การจัดทำโครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ข่าว-การจัดทำโครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร