เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
data_usage คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือมาตรฐาน - มาตรฐานแนวทางการควบคุมภายในด้านการรับ-จ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวนิัยและการดําเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายสาธารณสุข (SOP) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานหอพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานด้านเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานงานทางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร