เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
developer_board มาตรการต่างๆในองค์กร
insert_drive_file 11. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส งปม. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file 10.ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file 9. การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file 8. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file 5. มาตรป้องกันการรับสินบน งปม. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file 4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file 2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ งปม.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร