เทศบาลตำบลบ้านเพชร info_outline ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
picture_as_pdf แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร (พ.ศ.2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202

folder แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : u_natthaphong | เปิดอ่าน : pageview50
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเพชร (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102× เทศบาลตำบลบ้านเพชร