ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติการ
ชื่อไฟล์ : TX3BFJXThu20416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้