ชื่อเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : JfuMLBFThu15743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้