ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)
ชื่อไฟล์ : FSFj3SnThu12922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้