ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเจ้าหน้าที่ พนักงานที่สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเพชร เข้าตอบประเมินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : lucjiWYSun12850.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้