ชื่อเรื่อง : ขอเชิญประชาชน ผู้รับบริการที่มารับบริการที่เทศบาลตำบลบ้านเพชร เข้าตอบประเมินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563
ชื่อไฟล์ : aJsdx1nSun12722.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้