เทศบาลตำบลบ้านเพชร account_balance ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเพชร "งามล้ำสภาพแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกดวงใจใฝ่คุณธรรม เป็นผู้นำด้านบริการประชาชน"


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 614
group ส่วนราชการ
photo สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
ชื่อเรื่อง: สำนักปลัด
ชื่อไฟล์: TATRkidSun55409.jpg
| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
ชื่อเรื่อง: กองคลัง
ชื่อไฟล์: HWuZVOpSun55433.jpg
photo กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
ชื่อเรื่อง: กองช่าง
ชื่อไฟล์: sOsaf2kSun55447.jpg
photo กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
ชื่อเรื่อง: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์: ITSMGyISun55509.jpg
photo กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
ชื่อเรื่อง: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อไฟล์: xSQTOaFSun55531.jpg
1 - 5 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
นายกิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
โทร : 0819672992
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
visibility การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


× เทศบาลตำบลบ้านเพชร